Arbeidsrisico’s

275-animatieplaatje-gevaarlijke-stoffen

Folders en brochures

Brochure ‘Kinderen krijgen? Denk na over risico’s op uw werk’

De brochure is bedoeld voor mannen en vrouwen die kinderen willen krijgen, een kind verwachten of een kind hebben dat borstvoeding krijgt. De brochure kan worden ingezet door bedrijfsartsen, werkgevers of professionals die voorlichting geven op het gebied van kinderwens, zwangerschap en gezondheid.

Bestellen:

U kunt de folder ‘Kinderen krijgen? Denk na over risico’s op uw werk!’ bijbestellen via cvb@rivm.nl. Vermeld bij ‘onderwerp/subject’ ‘bijbestelling folder Kinderen krijgen? Denk na over risico’s op uw werk’. Geef in de mail duidelijk aan hoeveel exemplaren u wilt ontvangen en op welk adres. De folders worden binnen twee weken verstuurd.

Brochure ‘Kinderen krijgen? Denk na over risico’s op uw werk’

Informatiebladen over reprotoxische stoffen (bestrijdingsmiddelen, cytostatica, narcosegassen, oplosmiddelen, zware metalen).

De informatiebladen zijn bedoeld om het publiek te informeren over de risico’s van werken met reprotoxische stoffen bij kinderwens, zwangerschap en het geven van borstvoeding. Daarnaast zijn de informatiebladen er om publiek te adviseren over het bespreken van risico’s op het werk en maatregelen om de risico’s te voorkomen. De informatiebladen zijn voor mannen en vrouwen die (mogelijk) werken met zware metalen en een kinderwens hebben, een kind verwachten of een kind hebben dat borstvoeding krijgt.

Informatieblad bestrijdingsmiddelen
Informatieblad cytostatica
Informatieblad lichamelijk zwaar werk
Informatieblad narcosegassen
Informatieblad oplosmiddelen
Informatieblad zware metalen

Informatieblad ‘Straling bij kinderwens en zwangerschap’

Informatieblad van het Erfocentrum met informatie over de blootstelling aan verschillende soorten straling en de mogelijke gevolgen daarvoor op een zwangerschap.

Informatieblad ‘Straling bij kinderwens en zwangerschap

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden arbeidssrisico’s

Informatiekompas

Het informatiekompas is bedoeld voor bedrijfsartsen, werkgevers, verloskundigen, gynaecologen, huisartsen en (public health) professionals die voorlichting geven aan mensen met een kinderwens. Bedrijfsartsen, werkgevers of professionals kunnen in het informatiekompas zien welke experts en bronnen zij kunnen raadplegen om vragen van cliĆ«nten, medewerkers en personeel te beantwoorden. Daarnaast staat in het informatiekompas bij welke beroepsgroepen en bedrijfstakken zij arbeidsrisico’s kunnen verwachten.

Informatiekompas

Ondersteunend voorlichtingsmateriaal

Banner ‘Kinderen krijgen?’

Het doel van de banner is: het publiek wijzen op de mogelijke risico’s op het werk bij kinderwens, zwangerschap en het geven van borstvoeding en verwijzen naar verdiepende informatie. De banner is inzetbaar voor publiek met een geringe informatiebehoefte en mannen en vrouwen met een kinderwens, die een kind verwachten of die een kind hebben dat borstvoeding krijgt.

Er zijn twee varianten beschikbaar: De ‘algemene banner’ is gericht op websitegebruik. De banner linkt naar publieksmaterialen op eigen websites.
De ‘afspraak banner’ is gericht op websitegebruik. Bij aanklikken genereert de banner een mail naar de bedrijfsarts of een ‘bel me terug-mail’. Dient aangevuld te worden met de gegevens van de organisatie en kan online en offline ingezet worden.

Algemene banner ‘Kinderen krijgen?’
Afspraak banner ‘Kinderen krijgen?’

Flyer/poster ‘Kinderen krijgen’

Het doel van de flyer en poster is om het publiek te wijzen op de mogelijke risico’s op het werk bij kinderwens, zwangerschap en het geven van borstvoeding en verwijzen naar verdiepende informatie. De flyer en poster zijn inzetbaar voor publiek met een geringe informatiebehoefte en mannen en vrouwen met een kinderwens, die een kind verwachten of die een kind hebben dat borstvoeding krijgt.

Flyer ‘Kinderen krijgen?’
Poster ‘Kinderen krijgen?’

Links naar websites met meer informatie over dit thema

Lareb.nl/TIS

Website van het Nederlands bijwerkingencentrum.

www.lareb.nl

Beroepsziekten.nl

Website van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Het NCvB registreert en signaleert beroepsziekten via het nationale melding- en registratiesysteem en meerdere specifieke peilstations

www.beroepsziekten.nl

KIZA.nl

Het Kennisinformatiesysteem InfectieZiekten bij de Arbeid – KIZA – is een website, met daarop een verzameling van informatie specifiek over infectieziekten in relatie tot werk en werkomstandigheden. Daarmee verschilt het van de website van het RIVM en LCI. Hoewel KIZA momenteel al veel waardevolle informatie bevat, is het de bedoeling dat het met name vanuit de praktijk gevoed en gevuld gaat worden. Ieder initiatief of idee vanuit de praktijk wordt dan ook gewaardeerd.

www.kiza.nl

Arboportaal.nl

Het Arboportaal is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het portaal dient als startpunt van informatie over arbeidsomstandigheden. Doel is om werkgevers, werknemers en preventiemedewerkers te informeren en door te verwijzen naar andere relevante bronnen. Om iedereen betrokken te houden bij gezond en veilig werken.

www.arboportaal.nl

Beroepsrisico.nl

Beroepsrisico.nl biedt informatie over de belangrijkste bedrijfs- en beroepsrisico’s en beroepsziekten in een aantal sectoren. De informatie op de site is speciaal ontwikkeld voor iedereen die werkt aan de veiligheid en gezondheid op het werk: verzekeraars, arboprofessionals, werkgevers en werknemers. De website is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars.

www.beroepsrisico.nl

Rijksoverheid.nl/ministeries/SZW

Website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw