Algemene informatie

Folders en brochures

Folder ‘Kinderen krijgen? Een goede start begint voor de zwangerschap’

Folder voor publiek over preconceptievoorlichting. Algemene folder met tips en adviezen voor mannen en vrouwen. De informatie is afkomstig van ruim 20 samenwerkende organisaties. De folder is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.

Bestellen:

De Engelstalige folder is alleen online verkrijgbaar. De algemene folder ‘Kinderen krijgen? Een goede start begint vóór de zwangerschap’ is alleen nog te downloaden.

De folder ‘Kinderen krijgen? Denk na over risico’s op het werk!’ is nog te bestellen door een e-mail te sturen aan cvb@rivm.nl o.v.v. folder kinderen krijgen? Denk na over risico’s.

Folder ‘Kinderen krijgen? Een goede start begint voor de zwangerschap’
Folder ‘Planning a pregnancy? A good start begins before you conceive’

Patiëntenbrief: ‘Vóórdat u zwanger wordt’

Deze patiëntenbrief van het NHG is bedoeld als ondersteuning van het consult door de huisarts. De huisarts geeft de brief mee aan patiënten die zwanger willen worden. De informatie dient niet als vervanging van een consult door de huisarts.

Patiëntenbrief: ‘Vóórdat u zwanger wordt

Beeldmateriaal

Korte film op YouTube met kernboodschappen over preconceptievoorlichting. De boodschappen worden gegeven door vrouwen met verschillende culturele achtergronden. De inhoud van de informatie is afkomstig van de werkgroep Preconceptievoorlichting waarin ruim 20 organisaties hun kennis hebben gebundeld.
De filmpjes zijn ook ingesproken in het Turks, Marokkaans, Papiamento, Surinaams, Engels en Portugees.

YouTube film ‘Gezond zwanger worden begint al vóór de zwangerschap’
YouTube film ‘Gezond zwanger worden begint al vóór de zwangerschap’ Arabisch
YouTube film ‘Gezond zwanger worden begint al vóór de zwangerschap’ Engels
YouTube film ‘Gezond zwanger worden begint al vóór de zwangerschap’ Portugees
YouTube film ‘Gezond zwanger worden begint al vóór de zwangerschap’ Papiamento
YouTube film ‘Gezond zwanger worden begint al vóór de zwangerschap’ Surinaams
YouTube film ‘Gezond zwanger worden begint al vóór de zwangerschap’ Turks

Informatiekompas

In dit document staat per thema beschreven waar meer informatie te vinden is. Het document is bedoeld om de professional snel wegwijs te maken in het aanbod van informatie.

Informatiekompas

Links naar websites met meer informatie over dit thema

Links naar betrouwbare websites met aanvullende informatie over gezond zwanger worden

Vragen en antwoorden

FAQ Alcohol
FAQ Drugs
FAQ Erfelijkheid
FAQ Foliumzuur
FAQ Gezond eten en een gezond gewicht
FAQ Infectie
FAQ Leeftijd en zwanger worden
FAQ Wat kan de man doen?
FAQ Risico’s op het werk
FAQ Roken
FAQ Seksualiteit
FAQ Vorige zwangerschap
FAQ Ziektes en medicijnen

Laaggeletterden

Voorlichtingsboekje waarin in verschillende talen in eenvoudig taalgebruik de belangrijkste adviezen staan om zo gezond mogelijk zwanger te kunnen worden. De informatie is afkomstig van ruim 20 samenwerkende organisaties.

Voorlichtingsboekje Nederlands
Voorlichtingsboekje Arabisch
Voorlichtingsboekje Engels
Voorlichtingboekje Papiamento
Voorlichtingsboekje Portugees
Voorlichtingsboekje Surinaams
Voorlichtingsboekje Turks

Ondersteunend voorlichtingsmateriaal

Internetbanners die linken naar de landelijke themawebsite www.strakszwangerworden.nl over preconceptievoorlichting.

Banner 120×600
Banner 125×125
Banner 180×150
Banner 300×250
Banner 120×90

Nieuwsberichten

Kant en klare teksten over preconceptievoorlichting. De teksten kunnen worden gebruikt in bijvoorbeeld persberichten, artikelen in een huis-aan-huisblad of sportkranten, in jongerenbladen en op websites van professionals. De inhoud van de teksten is afkomstig van de werkgroep ‘Preconceptievoorlichting’ waarin ruim 20 organisaties hun kennis hebben gebundeld.

Nieuwsberichten

Visual

De visual is bedoeld om de verschillende voorlichtingsmaterialen van de verschillende organisaties met elkaar te verbinden. Doordat de visual afgebeeld staat op de verschillende middelen en op de website www.strakszwangerworden.nl, legt de gebruiker een verband tussen de verschillende middelen. De visual mag alleen na toestemming van de werkgroep Preconceptievoorlichting worden gebruikt in communicatiemiddelen voor publiek over preconceptievoorlichting.

Visual

www.strakszwangerworden.nl

Platte teksten

Platte teksten van de website www.strakszwangerworden.nl. De teksten zijn afkomstig van de werkgroep ‘Preconceptievoorlichting’ waarin ruim 20 organisaties hun kennis hebben gebundeld.

Tekst website www.strakszwangerworden.nl

Disclaimer

Deze toolkit is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierbij zijn meer dan 20 organisaties nauw betrokken geweest. De opdracht werd gecoördineerd door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De toolkit is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt en de informatie is op een zo vriendelijk mogelijke manier weergegeven.

Fouten of gebreken in de toolkit

Het kan voorkomen dat bij het opzetten van toolkit of het schrijven van teksten fouten of gebreken optreden. Wij vragen daarvoor uw begrip. Uw reactie stellen we op prijs, het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Via info@strakszwangerworden.nl kunt u aangeven waar in de toolkit volgens u een fout of gebrek te vinden is. Uw reactie zal door de betreffende maker van de toolkit bekeken en zonodig aangepast worden.

Links naar andere websites

Er zijn veel links te vinden naar websites van andere organisaties. De verantwoordelijkheid voor de inhoud, de betrouwbaarheid van deze websites en de werking van de links ligt bij de makers daarvan.

(Her)gebruik van tekst of beeld, model of ander materiaal

De informatie en het materiaal in de toolkit mag u gebruiken, downloaden, kopiëren en vrij verspreiden, maar niet voor commerciële doeleinden. Zorg daarbij wel altijd voor bronvermelding.

Vragen over deze toolkit?

Hebt u vragen over de toolkit zwanger worden? Laat dat dan aan ons weten via info@strakszwangerworden.nl